Szkoła Podstawowa nr 11 jest jednostką organizacyjną Miasta Zawiercie nie posiadającą osobowości prawnej. Mienie Szkoły Podstawowej stanowi mienie komunalne miasta Zawiercie na prawach powiatu.

AKTYWA TRWAŁE: 1 142 216,24 zł

AKTYWA OBROTOWE: 53 792,49 zł

SUMA AKTYWÓW: 1 196 008,73 zł

Stan na 31.12.2017 r.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 14, maj 2018 11:30 Grzegorz Franelak