Szkoła Podstawowa nr 11 jest jednostką organizacyjną Miasta Zawiercie nie posiadającą osobowości prawnej. Mienie Szkoły Podstawowej stanowi mienie komunalne miasta Zawiercie na prawach powiatu.

AKTYWA TRWAŁE: 1 070 949,36 zł

AKTYWA OBROTOWE:  32 939,88 zł

SUMA AKTYWÓW: 1 103 882,24 zł

Stan na 31.12.2019 r.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 14 maj 2018 11:30 Grzegorz Franelak
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 maj 2020 13:50 Grzegorz Franelak Porównaj